DUTEK – Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny

DUTEK – Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny, projekt realizowany w ramach PO Wiedza, Edukacja i Rozwój Głównym celem projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych wspólnie z podmiotami zewnętrznymi, które posłużą wypełnieniu III misji uczelni poprzez inspirowanie społeczności lokalnej na terenie województwa zachodniopomorskiego do samodzielnego odkrywania i rozumienia świata, w okresie 22 miesięcy.

Zajęcia będą realizowane na 10 wydziałach uczelni oraz w miejscach działalności podmiotów współpracujących, w tym Fundacją Fabryka Języka. Odpowiednio przygotowany program w formie modułów tematycznych podniesie poziom wiedzy z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych oraz kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, co jest zgodne z celem szczegółowym POWER.

Poprzez odpowiednio opracowane zajęcia dydaktyczne w formie eksperymentów i doświadczeń, zostaną podniesione kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, w tym umiejętności matematyczno – przyrodnicze, umiejętności posługiwania się j.obcymi, uczenia się i kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz umiejętności pracy w zespole w kontekście środowiska pracy.

Celem pośrednim jest integracja wokół środowiska akademickiego i zapoznanie z uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, pokazanie działalności oraz zasobów wyższej uczelni technologicznej, jako miejsca w którym można się kształcić, rozwijać pasje oraz rozwijać karierę zawodową.

Dzięki dostępowi do elektronicznej platformy edukacyjnej DUTEK, uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z innowacyjnych rozwiązań w postaci elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz materiałów audiowizualnych. Program wpłynie stymulująco na rozwój intelektualny i społeczny uczestników, rozbudzi w nich chęć uczenia się oraz poznawania świata poprzez naukę połączoną z zabawą. Praktyczna i interakcyjna forma zajęć umożliwia nabycie umiejętności pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów oraz logicznego myślenia i kultury współpracy.