Fotorelacja Projektu "Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim II"

 
                                           
 
                                               
„Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim II” to już druga edycja projektu realizowanego przez Fundację Fabryka Języka Szczecin we współpracy ze Stowarzyszeniem „Synergia”. Uczestnicy projektu, oprócz zajęć teoretycznych oraz praktycznych (odbywajacych się w stolarni), otrzymują wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, kształtowania kompetencji miękkich, szkolenia zawodowego oraz będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia nabytych kwalifikacji poprzez egzamin sprawdzający, przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN.
 
 
Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 
Wartość projektu wynosi: 324 375,00 zł, w tym wartość środków z UE: 275 718,75 zł, wartość środków z budżetu państwa: 15 656,25 zł oraz wartość wkładu własnego: 33 000,00 zł